موبایل پرینتر

پرینتر موبایل که به آن نیز چاپگر موبایل یا چاپگر جیبی قابل حمل میگویند یک وسیله کوچک محکمی از تجهیزات اداری است که از طریق کابل یا بلوتوث به موبایل شما متصل می شود. اکثر این چاپگر ها از سیستم چاپ حرارتی استفاده می کنند   که اغلب می توانند یک دسته کاغذ یا بیشتر را در خود جای دهند. چاپگر متحرک انطباق چاپگر رایانه با فرمت قابل حمل برای افرادی است که باید بتوانند دفتر خود را در جاده ها ببرند.

قیمت چاپگر موبایل پرینتر